شبکه اطلاع رسانی کاسب امین

2020
اداره برق

نظرسنجی

به عملکرد مدیران جهاد کشاورزی گلستان چه نمره ای می دهید؟

عالی - 25%
خوب - 0%
متوسط - 0%
ضعیف - 75%
هیچکدام - 0%

به عملکرد مدیران جهاد کشاورزی گلستان چه نمره ای می دهید؟

Voting for this poll has ended


Statistics:

No Flash Player Installed


Number of Voters   4
Start Voting   2017-11-12 00:00:00
End Voting   2017-11-20 00:00:00

تبلیغات گل و گیاه
افتتاح حساب کوثر