شبکه اطلاع رسانی کاسب امین

نظرسنجی

نظر شما درباره استفاده از پیام رسان های داخلی چیست؟

بهتر از پیام رسان های خارجی است - 50%
اطلاعات شخصی به سرقت نمیرود - 0%
حمایت از تولید ایرانی است - 0%
بهتر از از پیام رسان های خارجی استفاده شود - 37.5%
دولت باید از پیام رسان های داخلی حمایت کند - 12.5%

4

سرویس جاذبه و مفاخر :: مسجد جامع در جنب بازار اصلي شهر (نعل بندان)واقع شده است.بناي انرا صاحب گرگان نامه از قول نويسنده مرات البلدان804ه ذکر ميکند و باني انرا از قول سال خوردگان استرابادي از اهل تسنن و از ترکمن هاي طايفه ايمر معرفي کرده اند. از اين مسجد که در عصر درخشان معماري ايران ،يعني دوره سلجوقيان احداث شده،فقط مناره اجري ان که دارا ي کتيبه اي به خط کوفي است باقي ماند.منبر چوبي مسجد هشت پله داردکه در ان منبت کاري شده و با قاب شيشه اي پوشانده شده است.اين منبر داراي دو کتيبه ميباشد که تاريخ هاي 1157و1018 ه بر ان نوشته شده است.طبق کتيبه اي که تاريخ 15 شعبان 1018ه دارد،ساختمان مسجد در دوره سلطنت معين الدّين ابوالقاسم بابر بهادر بوسيله بابا حسين نامي شروع و در عهد شاه عباس توسط قطب الدين احمدابن ملاعلي استرابادي به اتمام رسيده است.
از کتيبه ديگر که به تاريخ 1157ه است دانسته ميشود که در زمان نادر شاه و به دستور حاکم استراباد (محمد حسين خان قاجار)به سرپرستي حاجي قربان اقا مرمت شده است.مسجد جامع داراي صحن بزرگ با ايواني بلند است.محراب شبستان اصلي که گنبد بلندي نيز در بالاي ان ديده ميشود بر خلاف سنت شيعه رو به سوي شرق است که خود گواه بر اين بوده که مسجد ابتدا براي اهل سنت ساخته شده است.درب ورودي مسجد که از لحاظ منبت کاري بي نظير است در سال 1338 خورشيدي براي حفاظت بيشتر با شيشه قاب گرفته شده استکه اکنون در انبار مسجد در ميان انبوهي از وسايل قرار دارد.در چهارچوب درب کتيبه هايي به خط کوفي ديده ميشود.مناره مسجد جامع کم ارتفاع بوده و اين هم به سبب رطوبت هواي اين منطقه است که مناره ها را در اين نواحي کم ارتفاع ميساختند.
از طريق دريچه کوچکي که در سمت چپ راهروي ورودي مسجد ديده ميشود ميتوان با عبور از 45پله مارپيچ از داخل مناره به سطح مسطح مناره رسيد.سطح بالاي مناره اجر فرش است که حدود 9 متر مربع مساحت دارد.زير ان اجر فرش و بام ان سفال پوش است.اين مسجد در دوره هاي تيموري،صفوي از جمله شاه عباس اول و دوم و نيز دوره نادر شاه تعمير شد.قسمتي از بناي مسجد در زلزله شديد 1303خورشيدي خراب و سپس تعمير گرديد.در سال هاي پيشتر که پايه يکي از شبستانهاي مسجد را براي تعمير ميکندند کوزه محتوي سکه هاي نقره بدست امد.مسجد جامع گرگان با شماره 181در فهرست اثار ملي به ثبت رسيد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید