شبکه اطلاع رسانی کاسب امین

نظرسنجی

به عملکرد مدیران جهاد کشاورزی گلستان چه نمره ای می دهید؟

عالی - 25%
خوب - 0%
متوسط - 0%
ضعیف - 75%
هیچکدام - 0%

8

يکي از قديمي ترين مدارسي که با همان سبک و معماري زيبا و قديمي در گرگان باقي مانده مدرسه عماديه است.سند مکتوبي اشاره به اين مدرسه دارد.برابر مصالحه نامچه 1097 ه ق،قريه بهلول اباد و هفت باب دکان جنب مدرسه عماديه و دو دانگ حمام در بند،از موقوفات اختصاصي مدرسه عماديه است.اين مدرسه متعلق به دوره شاه سليمان صفوي ميباشد.ولي به استناد وقفنامه ديگر که متعلق به شخصي بنام اقا روح الله حسيني اسبرابادي است،به سال 952ه يک خانه و اتاق سفال پوش و دو باغچه کوچک و بزرگ در محله پاسرو استراباد و 5 دانگ از قريه مير محله و 6دانگ قريه چوپلاني و 4 دانگ لسرکان را بر اولاد ذکور وقف کرد که پس از انها به طلبه علوم دينيه و علما و فضلا و صلحاي شهر استراباد بدهند.
انچه از اين وقفنامه متعلق به دوران حکومت شاه تهماسب صفوي مستقاد ميگردد،مدرسه عماديه متعلق به دوران قبل از عصر صفويان استو اين گمانه زني تاريخي که مدرسه را متعلق به اواخر قرن 8 و اواسط قرن 9 ه ق ميداند تقويت مينمايد.
معماري مدرسه عماديه بسيار زيبا و حياط ان حدود 1000 متر مربع و با سنگ هاي رودخانه اي مفروش گرديده است.در حاشيه و چهار ضلع ان حجرهاي دانش پژوهان واقع گرديده است و بر سر در بزرگ ورودي اين مدرسه گل دسته بسيار قديمي ان هنوز جلوهاي شکوهمند به اين نهاد اموزشي داده است.شيو اموزش وتعليم ان تا دوران قاجار سبک و شيوه معمول و رايج قرون گذشته ايران بود.مدرسه،متولي و موقوفات فراواني داشت که هزينه دانش پژوهان را تامين ميکرد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید