آخرین سکانس تشیع و خاکسپاری نخستین شهید خبرنگار مدافع حریم اهل بیت(ع) در شهر زاهدان گرفته شد.

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

kasebeamin 1

انتهای پیام/