اخرین نرخ کرایه آژانس های تلفنی داخل شهر گرگان منتشر شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی کاسب امین از گرگان؛ بنا به درخواست متعدد شهروندان در باب تعیین نرخ کرایه آژانس های داخل شهر گرگان، اخرین نرخ کرایه های آژانس های داخلی شهر گرگان منتشر شد.

554

انتهای پیام/