آیین معنوی دعای عرفه برای نخستین بار با حضور پر شور مردم گرگان در تپه نورالشهدای نهارخوران با شکوهی خاص برگزار گردید.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی کاسب امین از گرگان؛ آیین پر فیض دعای عرفه با حضور صدها دلداده عاشق ربوی، در تپه نورالشهدای گرگان برگزار گردید.

arafe gorgan 1

arafe gorgan 1

arafe gorgan 1

arafe gorgan 1

arafe gorgan 1

arafe gorgan 1

arafe gorgan 1

arafe gorgan 1

arafe gorgan 1

arafe gorgan 1

arafe gorgan 1

arafe gorgan 1

arafe gorgan 1

arafe gorgan 1

arafe gorgan 1

arafe gorgan 1

arafe gorgan 1

arafe gorgan 1

arafe gorgan 1

arafe gorgan 1

arafe gorgan 1

arafe gorgan 1

arafe gorgan 1

arafe gorgan 1

arafe gorgan 1

arafe gorgan 1

arafe gorgan 1

arafe gorgan 1

انتهای پیام/