مدیر جهاد کشاورزی کلاله با بیان این مطلب که تا کنون خسارت سرما زدگی مزارع کلزا شهرستان در سال گذشته پرداخت نشده است افزود: صندوق بیمه کشاورزی پس از نه ماه، هنوز خسارت وارده از سرما به مزارع وسیع کلزا در کلاله را نپرداخته است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی کاسب امین از کلاله؛ "علی علیزاده" مدیر جهاد کشاورزی کلاله در باب این خبر افزود: از ۱۱ هزار و نهصد و چهارده هکتار کلزای کشت شده در این شهرستان که بر اثر سرمای آذرماه ۹۵، ۸هزار و دویست و هفت هکتار از بین رفت.

وی در ادامه افزود: دولت در اسفند ماه ۹۵، تمام سهم بیمه مزارع کلزا را به صندوق بیمه کشاورزی پرداخت کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: امسال از ۳ هزار و هفتصد و هفت هکتار مزرعه قابل برداشت، ۷ هزار و هفصد و بیست و هشت تن دانه روغنی کلزا برداشت شد که تمام وجه آن در هر کیلو ۲هزار و هفصد و هشتاد و دو تومان پرداخت شد.

بر اساس این گزارش، در سرمای پاییز سال 1395، باغات و مزارع بسیاری از شهر های استان گلستان دچار خسارت گردیده است.

انتهای پیام/