شبکه اطلاع رسانی کاسب امین

نظرسنجی

به عملکرد مدیران جهاد کشاورزی گلستان چه نمره ای می دهید؟

عالی - 25%
خوب - 0%
متوسط - 0%
ضعیف - 75%
هیچکدام - 0%

فرازی از وصيت نامه سردار شهيد صادق مکتبي.

زندگینامه سردار شهید فریبرز صلبی را در ادامه بخوانید.

شهید"احد احمد پور سرایی" شهید کاسب و بازاری استان گلستان در شهرستان گنبد کاووس را بهتر بشناسید.